Nice Cubes

Beställning av frysbox

Fyll i formuläret nedan för att beställa en frys till din butik.

Villkor:

Återförsäljaren åtar sig att ta hand om frysen med omsorg för att undvika onödigt underhåll och reparationer.

Frysen ska endast användas för Mr. Icemans produkter.

Återförsäljaren ansvarar för eventuella skador. Vid byte av frys p.g.a. skador debiteras återförsäljaren.

Om frysen inte används skall locket hållas öppet för att förhindra mögelbildning.

Återförsäljaren ansvarar för att den installerade frysen fungerar. Mr. Iceman ansvarar inte för skador på varor till följd av frysfel.

Om återförsäljaren önskar returnera frysen mindre än ett år efter leverans, står återförsäljaren för fraktkostnad.

  • Leveransinformation

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.